Kontakt
z

Nabór zgłoszeń do XIV edycji nagrody Marszałka "Świętokrzyska Victoria"

2022.02.10
Rozmiar tekstu:A-A+

Do 28 lutego 2022 roku można nadsyłać zgłoszenia do każdej z trzech kategorii „Świętokrzyskiej Victorii”, nagrody przyznawanej wyróżniającym się firmom, osobom i samorządom z terenu województwa. Zgłoszenia, nadesłane na odpowiednich formularzach, rozpatrywane będą przez Kapitułę nagrody. Laureatów, poznamy podczas uroczystej gali, która z uwagi na pandemię została przeniesiona na 26 maja.


“Świętokrzyska Victoria”
Nagroda “Świętokrzyska Victoria” została ustanowiona uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje.

__________________________________________________________________________________________

Statuetki “Świętokrzyskiej Victorii’ otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie województwa świętokrzyskiego. Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • Samorządność (dla gmin i powiatów),
  • Osobowość (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.)
  • Przedsiębiorczość.

Tegoroczna edycja będzie już 14. w historii nagrody. Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 28 lutego. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów czternastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach 26 maja.

Regulamin i formularze do pobrania:

Regulamin XIV edycji Konkursu Świętokrzyska Victoria

formularz Kategoria Samorządność

formularz Kategoria Przedsiębiorczość

formularz Kategoria Osobowość

klauzula zgody

Zgłoszenia należy przesyłać:
pocztą elektroniczną na adres: swietokrzyska.victoria@sejmik.kielce.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
Gabinet Marszałka Województwa
Sekretariat Nagrody „Świętokrzyska Victoria”
Pokój nr 1
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3