Lider Regionu 2010
w kategorii sport i turystyka
według dziennika Echo Dnia

z

Otwarcie Ekspozycji Archeologicznej Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy

2017.09.07
Rozmiar tekstu:A-A+

Otwarcie Ekspozycji Archeologicznej Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy, 9 września, godz. 14, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kamienica pod Trzema Herbami, Rynek 3.

Wystawa archeologiczna Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy zostanie zaprezentowana w pomieszczeniach Kamienicy pod Trzema Herbami. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej, atrakcyjnej i interaktywnej przestrzeni wystawienniczej z zakresu epok pradziejowych od mezolitu po wczesne średniowiecze na obszarze obejmującym region Ponidzia, którego jednym z najbardziej interesujących miejsc jest Wiślica.

Prezentowane na wystawie zabytki, wybrane ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Kielcach, pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowiskach takich jak osady i cmentarzyska, jak również z darów. Są to naczynia gliniane, narzędzia, broń i ozdoby – obrazujące bogate dzieje osadnictwa na terenie Ponidzia i Wiślicy od środkowej epoki kamienia (ok. 7900 p.n.e.) po wczesne średniowiecze (poł. XIII w.). Są one źródłem wiadomości o dawnych kulturach i ludach, które zamieszkiwały te tereny, przybliżając nam dawne sposoby gospodarowania, obrządek pogrzebowy, wierzenia i wytwórczość.

Otwarciu wystawy od godz. 14 towarzyszyć będą warsztaty, w trakcie których uczestnicy, wcielając się w rolę archeologa, wezmą udział w wykopaliskach. Poznają profesjonalne narzędzia i przybory, których każdy archeolog używa do pracy. Po odkryciu i zbadaniu "obiektów" goście będą mogli zapoznać się z dietą, którą mieszkańcy naszych ziem stosowali w pradziejach.

9 WRZEŚNIA 2017, GODZ. 16 – OTWARCIE WYSTAWY STAŁEJ W RAMACH EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
KAMIENICA POD TRZEMA HERBAMI, KIELCE, RYNEK 3