Wyróżnienie w konkursie
publiczności na najatrakcyjniejsze
stoisko na Targach GTT2010
w Gdańsku

Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
z

Potencjał promocyjny ROTów stale rośnie !

2009.06.06
Rozmiar tekstu:A-A+

Regionalne Organizacje Turystyczne skupione w Forum ROT, tworzą od ponad 9 lat coraz bardziej skuteczny system promocji turystycznej nie tylko poszczególnych regionów, ale i całego kraju.
Warto wskazać, że przy ograniczanych, od wielu lat wydatkach Państwa na promocję turystyki, w tym w dobie kryzysu, prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną za blisko 35 mln zł w 2008r. / w tym na działania promocyjne ponad 26 mln /, budżety wszystkich 16 ROT-ów na promocje wynosiły ponad 17.3 mln zł, co stanowiło ponad 66 % budżetu promocyjnego POT. ROT-y z roku na rok stają się rzeczywistym partnerem i merytorycznym i finansowym dla wszystkich podmiotów rynku turystycznego.
W 2008r. tylko na 3 typy działań promocyjnych  tj. ekspozycje targowe, wydawnictwa promocyjne i study tour dla zagranicznych touroperatorów i dziennikarzy, ROT-y wydatkowały 5.7 mln zł (co stanowiło blisko 22% budżetu promocyjnego POT). W ramach tych działań zakupiono na najważniejszych imprezach targowych  w kraju i zagranica ponad 4000 m2 powierzchni wystawienniczej inwestując ponad 3.3 mln zł, wszystkie ROT-y opracowały i wydały 106 tytułów wydawnictw promocyjnych w łącznym nakładzie ponad 1.9 mln sztuk. ROT-y były też organizatorem ponad 122 wizytach studyjnych, w ramach których przyjęto ponad 664 dziennikarzy i touroperatorów.
Dodatkowo ROT-y uczestniczą w turystycznych projektach transgranicznych, pozyskują środki europejskie i są niejednokrotnie liderami oraz inicjatorami regionalnych kampanii promocyjnych we współpracy z samorządem i branża, rozwijają lub budują od podstaw systemy informacji turystycznej, prowadzą stałe badania ruchu turystycznego, a także szkolą kadry turystyki i aplikują o dotacje europejskie w PO Kapitał Ludzki
W planach na 2009r. ROT-y mają zamiar wydatkować ponad 19.2 mln zł na działania promocyjne / wzrost o ponad 10% /. ROT-y, które staja się cennym partnerem!