Wyróżnienie w konkursie
publiczności na najatrakcyjniejsze
stoisko na Targach GTT2010
w Gdańsku

z

Projekt pn. „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja”

2017.12.06
Rozmiar tekstu:A-A+

Podpisanie umów na dofinansowanie projektów RPOWŚ 2014-2020

w ramach Poddziałania 8.5.1„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

oraz wsparcie na rzecz tworzenia  i rozwoju CKZiU”

 

Nowoczesne pracownie, specjalistyczne zawody, staże i praktyki u pracodawców. Kolejne miliony złotych z Europejskiej Funduszu Społecznego popłyną do świętokrzyskich szkół i instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym. W ramach konkursu z podziałania 8.5.1, ogłoszonego 28 lutego 2017 roku, przyznano środki 13 podmiotom. A dziś w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, następuje podpisanie umowy z 10 podmiotami z   tej listy.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła  19 mln zł (w tym17 mln zł – UE oraz 2 mln zł – Budżet Państwa). Wkład własny w projektach ustalono na poziomie minimum 5% wartości projektu. Efektem naboru jest zawarcie 13 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 14 220 628,70 zł (w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 13 449 073,7 zł). Podczas dzisiejszego spotkania beneficjenci podpiszą dokumenty na łączną kwotę 11 820 907 zł (w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 11 180 235 zł).

- Bardzo się cieszę, że cały czas i coraz szybciej obejmujemy nowe grupy młodzieży tymi szkoleniami. Rynek pracy zmienia się dynamicznie i nagle problem zbyt wysokiego bezrobocia, zamienił się w problem braku odpowiednio wykształconych kadr. Wykształconych praktycznie, a nie teoretycznie. Te wszystkie projekty właśnie taki poziom wykształcenia gwarantują. Gratuluję wszystkim beneficjentom – mówi członek zarządu województwa, Piotr Żołądek.

- Te nowocześnie i praktycznie wykształcone kadry, które wiedzę nabędą nie przy pomocy zwyczajnej szkolnej lekcji, a lekcji na przykład prowadzonej we w pełni wyposażonej kuchni, albo specjalnie zbudowanym w tym celu pokoju hotelowym zagwarantują już w bliskiej przyszłości wysoką konkurencyjność świętokrzyskiej gospodarki. A przedsiębiorcy nie stracą czasu na przyuczanie młodych adeptów do zawodu, bo uczniowie najpierw odbędą u nich praktyki. W ten sposób reagujemy na szybko zmieniające się uwarunkowania gospodarcze w każdej branży, bo tymi projektami szkoleniowymi objęliśmy różnego typu szkoły, kształcące, kucharzy, recepcjonistki, ale też elektroników, mechaników i wiele, wiele innych – dodaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.  

 

     O projekcie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

 Projekt pn. „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja” jest realizowany od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Ze wsparcia skorzystają cztery placówki z terenu województwa: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu im. KEN oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich.

Projekt umożliwi 230 uczniom tych czterech szkół zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie skorzystają m. in. ze szkoleń zawodowych, podnoszących umiejętności niezbędne na stanowiskach takich jak barman, kelner, czy barista, ponadto zdobędą wiedzę dotyczącą profesjonalnej obsługi gości turystyki prozdrowotnej i targowo-kongresowej. Młodzież będzie również uczestniczyć w stażach u członków ROT, m. in. w świętokrzyskich restauracjach, biurach podróży oraz hotelach (np. Grand Hotel Kielce, Hotel Dal, Bristol Busko Zdrój itd.). Szanse uczniów na zdobycie dobrego zatrudnienia zwiększą także dodatkowe zajęcia z matematyki, przedsiębiorczości, informatyki i branżowych języków obcych. Z projektu skorzysta także kadra pedagogiczna - wykształcenie i wiedzę uaktualni i uzupełni 37 nauczycieli przedmiotów zawodowych z placówek objętych wsparciem. Ponadto w szkołach powstaną nowoczesne pracownie hotelarskie i gastronomiczne, co pozwoli poszczególnym placówkom na spełnienie wymagań, wynikających z przepisów edukacyjnych, dotyczących posiadania pracowni kształcenia zawodowego.

- Dzięki projektom szkoleniowo-doradczym realizowanym przez ROT objęliśmy szkoleniami 10 placówek kształcenia zawodowego z branży turystycznej. Dbamy o dobre kadry dla hotelarzy, restauratorów, biur podróży i atrakcji turystycznych  – podsumowuje Jacek Kowalczyk prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej  Województwa Świętokrzyskiego.


Wartość projektu to 1 995 060 zł, wkład własny: 99 840 zł, kwota dofinansowania:     1 895 220 zł.