Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
z

Projekt TWOJA NOWA DROGA

2017.05.17
Rozmiar tekstu:A-A+

Projekt"Twoja Nowa Droga" Jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 15 do 29 lat zamieszkujących woj. świętokrzyskie . Do projektu mogą przystąpić uczniowie, studenci uczący się w trybie zaocznym.

Projekt ma na celu wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. W ramach projektu, każdy uczestnik skorzysta ze spotkania z doradcą zawodowym, treningu aktywności zawodowej oraz pośrednictwa pracy. Dla uczestników przygotowano szkolenia zawodowe tj.:

- menadżer ds. turystyki z językiem angielskim (150h)
- pilot wycieczek (110h)
- spawacz metodą TIG i MAG (180h)
- kurs kosmetyczki (176h)

Ponadto każdy uczestnik projektu skorzysta z:
-miesięcznego wynagrodzenia stażowego 1281,16 złotych netto
-pełnego zwrotu kosztów dojazdu
- cateringu podczas szkoleń

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/2pB86je

Biuro projektu znajduje się w Kielcach ul. Piotrkowska 12/910. Tel. 531 260 184

Twoja nowa droga nr POWR.01.02.02-26-0207/15 JAN LUTKA AKTULNAJ realizuje Projekt nr POWR.01.02.02-26-0207/15 „Twoja nowa droga".Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.