Lider Regionu 2010
w kategorii sport i turystyka
według dziennika Echo Dnia

Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
z

Świętokrzyscy hotelarze na rynku pracy

2017.05.23
Rozmiar tekstu:A-A+

Staże u pracodawców, kursy carvingu czy konesera sztuki kulinarnej - to tylko niektóre elementy wielkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską  projektu szkoleniowego, ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE NA RYNKU PRACY, jaki będzie realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w siedmiu szkołach naszego regionu. Projekt obejmie w sumie  ponad 500 uczniów i jest wart niemal 5 mln złotych.

Dziś nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację tego projektu. Jego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego przez 510 młodych ludzi. W ramach tego projektu szkoły kształcące w zawodzie „technik hotelarstwa” zostaną doposażone w nowoczesne pracownie hotelarskie i gastronomiczne. Również i nauczyciele skorzystają na projekcie, gdyż zaplanowano uzupełnienie ich wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa.  Przeszkolonych zostanie w sumie  42 nauczycieli  hotelarstwa.

W grupie uczniów objętych projektem 30% z nich weźmie udział w płatnych stażach u świętokrzyskich pracodawców.

- Zasięg projektu jest na tyle duży, że w dużym stopniu rozwiązuje problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry dla branży hotelarsko turystycznej, która należy do  inteligentnych specjalizacjach województwa świetokrzyskiego – mówi Jacek Kowalczyk prezes ROT WŚ.

Zanim ROT WŚ złożyła wniosek szczegółowa zdiagnozowała potrzeby branzy turystycznej w naszym regionie. Zarówno hotelarze, restauratorzy, właściciele biur podróży, itp jak szkoły kształcące w branży turystycznej brały udział w przygotowaniu projektu.

- To nam gwarantuje, że młodzież zostanie naprawdę dobrze i praktycznie przygotowana do zawodu, a jednocześnie wykorzystamy środki unijne zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w zajęciach z kompetencji kluczowych takich jak kompetencje matematyczno-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje informatyczne oraz kompetencje społeczne czy przedsiębiorczość – dodaje dyrektor biura zarządu ROT WŚ, Małgorzata Wilk - Grzywna.   

Wśród szerokiej oferty kursów zawodowych dla uczniów znalazły się między innymi szkolenia barmańskie, kelnerskie, baristyczne, obsługi recepcji, obsługi gości targowo-kongresowych, obsługi programów hotelowych, kursy służby pięter, ale też tak unikalne jak kurs carvingu, kurs somelierski czy kurs konesera sztuki kulinarnej. Oferta doskonalenia zawodowego młodzieży skierowana jest wyłącznie na praktyczną stronę kształcenia, czego brakuje podstawie programowej kształcenia w zawodach. Projekt pozwoli na podniesienie poziomu wykształcenia świętokrzyskiej kadry nauczycielskiej, która będzie miała możliwość skorzystać z nieodpłatnego uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresu organizacji i zarządzania w hotelarstwie, turystyce i gastronomii.  Młodzież dodatkowo otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego każdemu uczestnikowi zostanie opracowany indywidualny plan doradczy. Każda ze szkół, również w ramach wsparcia, otrzyma doposażenie sal do zajęć zawodowych, w zależności od zapotrzebowania: sale gastronomiczne, hotelarskie, recepcyjne, komputerowe, obsługi ruchu turystycznego itp.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z 7 szkół woj. świętokrzyskiego:
1.    Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących z Buska-Zdroju 60 osób,
2.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Łopuszna 70 osób,
3.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Jędrzejowa 70 osób,
4.    Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II ze Staszowa 100 osób,
5.    Zespół Szkół Ekonomicznych z Kielc 100 osób,
6.    Zespół Szkół Zawodowych z Odonowa 50 osób,
7.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica z Włoszczowy 60 osób.


Podstawowe dane o projekcie, realizowanym przez ROT WŚ:
ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE NA RYNKU PRACY
KONKURS NR: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-064/16
PODZIAŁANIA: 8.5.1 RPO Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
OKRES REALIZACJI: 01.03.2017 – 28.02.2019
BUDŻET PROJEKU: 4 793 362,15 PLN
BENEFICJENT: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego


Jednocześnie dziś zostało podpisane przez marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz członka zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, dziewięć pozostałych umów  w ramach tego samego poddziałania tj. 8.5.1 RPO Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.