Kontakt
z

Świętokrzyska informacja turystyczna dla niepełnosprawnych

2019.03.28
Rozmiar tekstu:A-A+

Projekt Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego mający na celu poprawę dostępności informacji turystycznej o województwie świętokrzyskim dla osób niepełnosprawnych  znalazł się wśród zadań rekomendowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja osoby niepełnosprawnej. Należy jednak podkreślić, że wg dokumentu International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) niepełnosprawność dotyczy całej ludzkości, a pogorszenia stanu zdrowia (stałego lub czasowego) może doświadczyć każdy człowiek. Trudność w udostępnieniu informacji turystycznej osobom niepełnosprawnym polega głównie na tym, że u tej grupy osób występują różnorodne grupy i stopnie schorzeń, które wymagają szczególnego podejścia i ułatwień.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, świętokrzyska ROT wykona szereg zadań, które poprawią dostępność informacji turystycznej o regionie dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania przeprowadzone zostanie pierwsze w regionie świętokrzyskim szkolenie dedykowane pracownikom Centrów i Punktów Informacji Turystycznej w zakresie obsługi niepełnosprawnego turysty. Poprowadzi je jeden z dostępnych na rynku ekspertów w tej dziedzinie. Będzie ono miało formę wykładu połączonego z częścią praktyczną (warsztatową).

Zarówno strona www.swietokrzyskie.travel, jak i 11 portali lokalnych (powiatowych) zostanie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Strony miały swoją pierwszą odsłonę w 2009 i 2010 roku; w związku z dynamicznym rozwojem cyfrowej sfery naszego życia, wymagają one ciągłej modernizacji, także pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstanie także innowacyjny audioprzewodnik dla osób niedowidzących. Działanie to uwzględnia wykonanie 30 atrakcyjnych nagrań dźwiękowych (około 3-minutowych), prezentujących największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego. Nagrania dostępne będą na zmodernizowanych w ramach projektu stronach www.swietokrzyskie.travel oraz portalach lokalnych, na dedykowanej osobom niepełnosprawnym aplikacji na system operacyjny Android (stworzonej z projektu) oraz na najpopularniejszym serwisie multimedialnym YouTube.

Istotnym elementem zwiększającym dostępność informacji turystycznej o Świętokrzyskim będzie także dostosowanie ceniącego się największą popularnością wśród turystów wydawnictwa „Największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego” dla potrzeb osób niedowidzących.

Szacowana wartość projektu to niemal 103 000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 77 185,00 zł.