Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
z

System IT już wkrótce

2009.06.27
Rozmiar tekstu:A-A+

Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Świętokrzyskiego jest obecnie w pierwszej fazie wdrażania Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy trwały w biurze ROT intensywne prace przygotowawcze zmierzające do uruchomienia portalu www.swietokrzyskie.travel, sieci Centrów i Punktów IT oraz Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej.

Ogłoszone a następnie rozstrzygnięte zostały kolejne postępowania mające na celu uruchomienie nowego portalu , wyposażenie w/w jednostek IT w sprzęt komputerowy, meble, krzesła oraz oznakowanie. O tym jak skomplikowany był to proces można się przekonać, zaglądając na stronę www.rot.swietokrzyskie.travel i śledząc na niej  historię prowadzonych procedur  przetargowych.
Już 23 czerwca zostaŁ oddany do użytku nowy portal turystyczny
www.swietokrzyskie.travel.   Portal zawiera niezbędne dla turysty informacje obejmujące bazę noclegową, gastronomiczną, spis atrakcji oraz gotowe propozycje spędzenia wolnego czasu. Struktura portalu jest bardzo nowoczesna i przyjazna, zawiera wiele elementów multimedialnych m.in. wirtualne spacery, interaktywną mapę, moduł wysyłania e-kartek. W najbliższym czasie portal zostanie wzbogacony o wersje językowe (angielska, rosyjska, niemiecka) oraz 10 portali lokalnych. Podportale lokalne będą sukcesywnie dołączać do portalu głównego, zakończenie etapu uruchamiania podportali lokalnych przewiduje się najpóźniej na październik. 
 8 czerwca rozpoczęły się dostawy wyposażenia CIT- ów i PIT- ów, które - jak sądzimy - zakończą się z początkiem lipca br. Szczegółowy wykaz jednostek,   które wejdą           w skład Systemu Informacji Turystycznej Woj. Świętokrzyskiego oraz wykaz ich wyposażenia, stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Do przodu posuwają się również prace zmierzające do uruchomienia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach. Niestety z powodu skomplikowanej procedury administracyjnej obejmującej uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową oraz uzyskanie pozwolenia na budowę termin uruchomienia RCIT został przesunięty w czasie. Budynek w którym mieścić będzie się Centrum datowany jest na okres międzywojenny, dlatego też przed wydaniem pozwolenia na budowę musiał przejść szereg dodatkowych nieplanowanych badań i analiz wytrzymałościowych, które znacząco opóźniły realizację inwestycji.  W chwili obecnej projekt jest na etapie ostatecznych konsultacji ze specjalistami. Na początku lipca planowane jest ogłoszenie przetargów, które wyłonią firmy odpowiedzialne za przeprowadzenie remontu, adaptacji i wyposażenia RCIT. Planowany czas realizacji prac to minimum 3 miesiące,  tak więc otwarcie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej planowane jest na październik 2009.