Lider Regionu 2010
w kategorii sport i turystyka
według dziennika Echo Dnia

z

Ułatwienia dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej

2020.04.08
Rozmiar tekstu:A-A+

                UWAGA!     Ułatwienia dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej
Branża turystyczna jako jedna z pierwszych doświadczyła ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Chcąc wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym czasie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocowy dla pożyczkobiorców, którzy już  skorzystali z Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej lub dopiero się na nią zdecydują

Ułatwienia w spłacie pożyczki obejmują:
*  Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek,   albo :
*   6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
*  Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
*   Brak wymaganego wkładu własnego
* Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca  powinien  złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie www.bgk.pl/turystyka. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/