Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
z

Wizyta studyjna węgierskich dziennikarzy

2009.05.26
Rozmiar tekstu:A-A+

Ośmiu dziennikarzy reprezentowało węgierskie media branżowe (takie jak: Metropol - bezpłatna gazeta, ogólnokrajowa, Turizmus Panorama - Ogólnokrajowy miesięcznik  Zrzeszenia hoteli węgierskich i branży turystycznej, Szabad Föld – ogólnokrajowa gazeta czytana przede wszystkim przez ludzi z prowincji, Go! Utazas - Ogólnokrajowy miesięcznik turystyczny, Forgó Travel) , węgierską TV ogólnokrajową DUNA oraz POIT w Budapeszcie.
W celu promocji naszego regionu zdecydowaliśmy się zaproponować dziennikarzom wizytę w różnych zakątkach świętokrzyskiego. W pierwszym dniu zwiedzili oni Muzeum Zegarów oraz Klasztor Cysterski w Jędrzejowie, Park Etnograficznego w Tokarni oraz świętokrzyską „perełkę” - Jaskinię Raj.
Drugi dzień przeznaczyliśmy na zaprezentowanie ciekawych miejsc w Kielcach. Węgrzy zobaczyli m.in. amfiteatr w skansenie geologicznym na Kadzielni, spacer przez park miejski do źródełka Biruty i Pałacu Biskupów Krakowskich, ul. Sienkiewicza- główny deptak Kielc, wzgórze Karczówka z zabytkowym Klasztorem i punktem widokowym na panoramę miasta, Egzotarium „Dolina Gadów” w Kielcach. W piątek dziennikarze zwiedzili Klasztor na Św. Krzyżu, gdzie wiele jest wątków węgierskich, podziwiali Góry Świętokrzyskie z platformy widokowej na Gołoborzu, a następnie zeszli Drogą Królewską do Nowej Słupi. Stamtąd pojechali do Ujazdu, aby zwiedzić ruiny zamku Krzyżtopór, a na zakończenie dnia zobaczyli zamek w Kurozwękach i wzięli udział w safari bizon.
W ostatnim dniu dziennikarze węgierscy zwiedzili wraz z przewodnikiem najciekawsze zabytki Sandomierza takie jak: Rynek, Trasa Podziemna, Brama Opatowska, Kościół Św. Jakuba, Katedra.
Po południu zabraliśmy ich na rejs statkiem po Wiśle skąd  podziwiali piękną panoramę Sandomierza. Wieczór uprzyjemniły im pokazy i występy Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej  „Księstwo Sandomierskie”.
W każdym z wymienionych miejsc TV węgierska zrobiła bardzo wiele ujęć do filmu o świętokrzyskim i zdjęcia do prasy branżowej.
W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udziału przedstawiciele Powiatu Jędrzejów,  Urzędu Gminy w Nowej Słupi, Urzędu Gminy w Iwaniskach, Urzędu Miasta w Sandomierzu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wspólnie z dziennikarzami zwiedzali oni poszczególne obiekty oraz przekazali im ciekawe materiały informacyjno- promocyjne dotyczące zwiedzanych gmin i powiatów. Węgzry wyjechali niezmiernie zadowoleni z pozyskanych materiałów promocyjnych regionu świętokrzyskiego, pełni wrażeń i urzeczeni  gościnnością Polaków.