Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Kolegiata św. Michała w Ostrowcu Św.

Pierwszy kościół w Ostrowcu, pod wezwaniem Świętego Uriela Archanioła, ufundował książę Janusz Ostrogski w 1614 r. Konsekrował go 8 sierpnia 1614 r. biskup Walerian Łubieński. Kościół ten posiadał trzy ołtarze: z archaniołem Gabrielem, św. Wawrzyńcem i z św. Marią Magdaleną.

 • Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Okólna 19
Kolegiata w Wiślicy

Najcenniejsza romańska posadzka, uśmiechnięta Matka Boska, kościół jako wotum za zabójstwo... Wiślica - niewielka miejscowość na Ponidziu z niewielką kolegiatą, w murach której znajdziecie kawał historii.

 • Wiślica, ul. Długosza 26
 • +48 41 379 20 39
Kościół i klasztor pofranciszkański w Chęcinach

Kościół i klasztor pofranciszkański – ufundowany został przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Świątynia była od początku murowana, natomiast klasztor wzniesiono jako budynek drewniany. W czasie reformacji mieścił się w nim zbór kalwiński.

 • Chęciny, ul. Franciszkańska 10
 • +48 41 315 10 69
Kościół i klasztor reformatów w Pińczowie

Kościół i klasztor reformatów został ufundowany w 1578 roku przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego z przeznaczeniem na kolegiatę.

 • Pińczów
 • + 48 41 357 24 72
Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.

Kościół w stylu zakopiańskim zaprojektowany został przez Tadeusza Rekwirowicza na początku lat 30. XX w. Wybudowany został z drewna modrzewiowego. Fundatorem budowy był Mieczysław Iwaszkiewicz, ówczesny dyrektor Zakładów Ostrowieckich. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono 18 października 1931 r. Budowa świątyni została ukończona w kolejnym roku.

 • Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Poniatowskiego 4
Kościół p.w. św. Trójcy w Rakowie

Świadek kontrreformacji, która odbiła się szerokim echem w całej Europie. Kościół powstał jako tryumf biuskupa krakowskiego Jana Zadzika po udanej walce z arianami, zwanymi braćmi polskimi.

 • Raków
 • + 48 41 353 51 54
Kościół pw. św. Stanisława w Ostrowcu Św.

Pierwszy, drewniany kościół pw. św. Stanisława został ufundowany w 1581 r. przez Stanisława i Kaliksta Michowskich. Uposażenie kościoła potwierdził w 1612 r. Stanisław Tarnowski, jeden z kolejnych właścicieli Denkowa. W okresie reformacji na początku XVII w. z kościoła korzystali oprócz katolików także miejscowi kalwiniści.

 • Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szkolna 3
 • + 48 41 265 25 72
Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach

Kolebka Kielc... Miejsce owiane legendą związaną z Mieszkiem, synem króla Bolesława Śmiałego, którego od śmierci i wyczerpania walką ze zbójami nasłanymi przez stryja Władysława Hermana uratował św. Wojciech.

 • Kielce, pl. Św. Wojciecha 9
 • +48 41 344 46 81
Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach

Wśród patronów chęcińskich kościołów nie mogło zabraknąć świętego Bartłomieja Apostoła, który szczególną opieką otacza górników i ich ciężką pracę. Patronuje on jedynemu kościołowi parafialnemu w Chęcinach.

 • Chęciny, Radkowska 4
 • +48 41 315 10 31
Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu

Kiedy już nacieszysz oko sandomierską starówką, przejdź przez Ucho Igielne do Podwala Dolnego, a stamtąd wąskim wąwozem do ulicy Staromiejskiej. Poczuj klimat spokojnego eremu dominikanów i przejdź przez niebiańskie wrota kościóła św. Jakuba – jednego z najstarszych i najcenniejszych w w Polsce zabytków architektury.

 • Sandomierz, ul. Staromiejska 3
 • +48 15 832 37 74