Kontakt
z

Lockdown. Rządowa pomoc dla branży turystycznej

2020.11.09
Rozmiar tekstu:A-A+

Musimy pomóc hotelarstwu, turystyce, gastronomii – to nasze wspólne dobro, gospodarka – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas zeszłotygodniowej konferencji. A branża turystyczna, którą lockdown dotknął najbardziej, liczy na szybką i skuteczną pomoc.

10 działań antykryzysowych dla firm z branż najbardziej dotkniętych kryzysem

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP dla branż objetych restrykcjami finansowymi
Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR dla branż objetych restrykcjami finansowymi
Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty) dla dużych firm, dużych MŚP  - dla wszystkich branż.
Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją wszystkich branż oraz branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską, możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

5. Dofinansowanie zatrudnienia dla wszystkich branż.
Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

6. Przedłużenie postojowego dla wszystkich branż.
Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.

7. Zwolnienie ze składek na ZUS dla branż objętych restrykacjami sanitarnymi.
Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP.

9. Polityka drugiej szansy dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji.
Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

10. Dofinansowanie leasingu dla branży transportowej.
Pokrycie kosztów leasingu przez ARP.