Złoty medal w kategorii
Najlepsza kampania marketingowa
podczas Targów Intourex2011
w Sosnowcu

z

Lockdown Świętokrzyskie. Co dalej po narodowej kwarantannie?

2021.05.13
Rozmiar tekstu:A-A+

Lockdown. Monitorujemy sytuację i zbieramy informacje o obostrzeniach, planach znoszenia obostrzeń i pomocy dla branży turystycznej.

 

MAJOWE LUZOWANIE OBOSTRZEŃ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

15 maja

 • Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze;
 • Obłożenie w transporcie zbiorowym może wynosić 100 proc. miejsc siedzących lub 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych);
 • W restauracjach można korzystać z ogródków na świeżym powietrzu, przy czym zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;
 • Uruchomione mogą zostać na świeżym powietrzu kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie, przy maksymalnym obłożeniu 50 proc.
 • Również domy i ośrodki kultury, świetlice mogą prowadzić działalność edukacyjną i animacyjną na otwartym powietrzu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego;
 • Mogą działać obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności. Zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi mogą się odbywać przy zachowaniu limitu 150 osób.

21 maja

 • Zaczynają działać kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie - przy maksymalnym obłożeniu 50 proc. widowni, w reżimie sanitarnym i bez możliwości spożywania jedzenia i napojów;
 • Działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach wznowią domy i ośrodki kultury, świetlice, instytucje kultury;
 • Uruchomione zostaną też parki rozrywki na świeżym powietrzu - przy obłożeniu 50 proc.

28 maja

 • Dzień wcześniej niż planowano nastąpi odmrożenie gastronomii - restauracje i bary będą mogły przyjmować gości we wnętrzu lokalu przy maksymalnym obłożeniu 50 proc., przy czym zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;
 • Imprezy okolicznościowe, jak wesela i komuniewe wnętrzach lokali mogą się odbywać przy zachowaniu limitu 50 gości (nie wlicza się do tej liczby osób zaszczepionych!);
 • Otwarcie krytych obiektów sportowych, basenów dla wszystkich, przy 50-proc. obłożeniu obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni;
 • Zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi mogą się odbywać przy udziale maksymalnie 250 osób;
 • Siłownie, kluby fitness, solaria wracają do działania, z zachowaniem limitu 1 osoba na 15m2 i w reżimie sanitarnym.

28 kwietnia 2021

Od 1 maja 2021 będzie obowiązywał nowy harmonogram luzowania obostrzeń.

* Od 1 maja mogą działać:
- obiekty sportowe na świeżym powietrzu
- kryte obiekty sportowe i baseny dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży

* Od 4 maja możemy zwiedzać galerie sztuki i muzea

* Od 8 maja mogą być otwarte hotele przy obłożeniu max 50 %, bez otwartej strefy restauracyjnej
  i wellness & spa

* Od 15 maja będzie możliwe korzystanie z:
-   obiektów gastronomii zewnętrznej na świeżym powietrzu
-   oferty kin i teatrów na świeżym powietrzu, przy obłożeniu max 50 %
-   obiektów sportowych na świeżym powietrzu, przy obłożeniu do 25 % publiczności

* Od 29 maja mogą być otwarte:
- obiekty gastronomii wewnętrznej; obłożenie 50%, przy zachowaniu dystansu między stolikami i limitu osób
- kina i teatry: obłożenie do 50 %
- kryte obiekty sportowe, baseny - obłożenie do 50% ( z widownią )
- siłownie, kluby fitness, solaria - 1os/15m2

21 kwietnia 2021

Dla branży turystycznej w regionie świętokrzyskim zmienia się niewiele. Czekamy na informacje na temat odmrożenia muzeów, atrakcji turystycznych, obiektów sportowych i rekreacyjnych czy restauracji.

 

7 kwietnia 2021

Rząd nie luzuje obostrzeń po świętach, ani ich nie zaostrza. Zmiany wprowadzone w marcu obowiązują do 18 kwietnia 2021 roku włącznie. Przypominamy:

 • zamknięte centra i galerie handlowe (za wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni)
 • zamknięte sklepy meblowe i budowlane powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych
 • placówki handlowe, targ, poczta: 1 osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach do 100 metrów kwadratowych, 1 osoba na 20 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych
 • obiekty kultu religijnego: max. 1 osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra oraz obowiązku zakrywania ust i nosa
 • zamknięte salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie
 • zamknięte przedszkola i żłobki, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej)
 • działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, zamknięte między innymi korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

25 marca 2021

Minister ogłosił dzisiaj zaostrzenie restrykcji antycowidowych w całym kraju na święta wielkanocne – od 27 marca do 9 kwietnia.

 • zamknięte centra i galerie handlowe (za wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni)
 • zamknięte sklepy meblowe i budowlane powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych
 • placówki handlowe, targ, poczta: 1 osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach do 100 metrów kwadratowych, 1 osoba na 20 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych
 • obiekty kultu religijnego: max. 1 osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra oraz obowiązku zakrywania ust i nosa
 • zamknięte salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie
 • zamknięte przedszkola i żłobki, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej)
 • działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, zamknięte między innymi korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

23 marca 2021

Przedłużenie ważności voucherów z roku do dwóch lat i odroczenie o osiem miesięcy terminu, w którym touroperatorzy muszą zacząć spłacać pożyczkę z Turystycznego Funduszu Zwrotów, to dwie ustawowe zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa przewidywała nową formę rozliczenia się organizatora wyjazdów z klientem w wypadku, gdyby ten pierwszy nie mógł zrealizować z powodu pandemii imprezy, na poczet której przyjął zaliczkę. Touroperator może zaproponować klientowi voucher, będący ekwiwalentem wpłaconej sumy. Zaletą voucheru dla klienta jest to, że może on nim zapłacić za inny wyjazd – w innym terminie i do innego miejsca. Poza tym pieniądze „ulokowane” w voucherze są objęte gwarancją, co oznacza, że w razie upadku organizatora, klient nie straci ani złotówki, ma bowiem prawo do odszkodowania z gwarancji touroperatora, a jeśli tych pieniędzy by zabrakło, to także z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

17 marca 2021

Obostrzenia rozciągnięte na całą Polskę od 20 marca do 9 kwietnia. Nieczynne:

 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności)

14 marca 2021

Województwa mazowieckie i lubuskie dołączą do województw objętych lockdownem. W dwóch nowych regionach będą obowiązywały te same ograniczenia. Nie mogą działać hotele, galerie handlowe, obiekty sportowe, baseny, sauny, obiekty kultury, jak kina, teatry, galerie sztuki.

5 marca 2021

Województwo pomorskie zostaje objęte ograniczeniami podobnymi do tych, które obowiązują już w województwie warmińsko-mazurskim. Mają być zamknięte z powrotem hotele, baseny, korty, galerie handlowe, kina, teatry.

27 lutego 2021

Rząd przedłużył pomoc z tarczy branżowej. Są turystyczne kody PKD. Rząd przyjął rozporządzenie przedłużające pomoc dla firm z tzw. tarczy branżowej na luty. Tym razem będą mogli z niej skorzystać także przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 roku.

Rozporządzenie przewiduje cztery formy pomocy:

 • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r.; dokładny okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca,
 • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • postojowe,
 • dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców; dotacja będzie mogła być udzielona maksymalnie dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, którą wykonuje dany przedsiębiorca.

Rząd zdecydował w nowym rozporządzeniu o:

 •  wprowadzeniu dodatkowego okresu, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów – osoby składające wnioski mogły odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r.,
 • możliwości uzyskania świadczenia postojowego bez względu na fakt pobrania tego rodzaju wsparcia w przeszłości.

25 lutego 2021

Zmiany w województwie warmińsko-mazurskim - wracają obostrzenia sprzed 12 lutego. Mają być zamknięte z powrotem hotele, baseny, korty, galerie handlowe, kina, teatry.

19 lutego 2021

Patrząc na wyniki możemy powiedzieć, że trzecia fala pandemii już jest w Polsce. To nie jest pytanie z kategorii czy ona jest, czy ona się pojawi, ale jakie rozmiary osiągnie – mówił dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dlatego rząd rozważa przywrócenie obostrzeń w sektorach, które zostały warunkowo odmrożone 12 lutego. Według WP.pl rząd rozważa ponowne zamknięcie stoków narciarskich.

Obostrzenia ponownie dotknęłyby również branżę hotelarską – na przykład niemożność przyjmowania osób poniżej 18. roku życia. Chodzi o to, żeby w związku z prowadzeniem zdalnego nauczania, rodzice masowo nie wyjeżdżali z dziećmi na „drugie ferie”.

18 lutego 2021

Branża turystyczna u ministra: „Potrzebujemy planu odmrażania”. Z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i TechnologiiW tym Polskiej Izby Turystyki, Turystycznej Organizacji Otwartej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, Izby Turystycznej RP, czy nieformalnej Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki.

Namawialiśmy ministerstwo do wspólnego zastanowienia się nad ramami otwarcia turystyki. Byliśmy zgodni, że drugiego takiego roku jak 2020, ze szczątkowym sezonem letnim, branża turystyczna nie przeżyje – relacjonuje prezes PIT Paweł Niewiadomski.

Restrykcje rządowe spowodowały, że powstały zachowania z pogranicza szarej strefy, na co zwrócił uwagę Niewiadomski.

Tematem rozmowy stały się też Turystyczny Fundusz Rozwoju i Turystyczny Fundusz Pomocowy. W sprawie tego pierwszego przedsiębiorcy zgłosili postulat odroczenia o rok rozpoczęcia spłaty zaciągniętej w TFZ przez organizatorów pożyczki, a w dalszej perspektywie umorzenia jej.

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy i dyrektor departamentu turystyki Dominik Borek zapewnili, że przekażą opinie branży na temat uznania testów przeprowadzanych w kraju, zamiast odsyłania podróżnych do kwarantanny, czy postulat zwolnienia z kwarantanny pilotów i przewodników, już w piątek, 19 lutego, podczas wcześniej zaplanowanego spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

12 lutego 2021

Rząd pracuje nad przedłużeniem tarczy 6.0 na luty. Poprzednie przedłużenie, które nie wymaga teraz ustawy, rząd może wprowadzić szybciej w formie rozporządzenia, dotyczyło grudnia i stycznia. Na wniosek premiera Jarosława Gowina, do puli pomocowej wpisano: hotelarzy, gestorów obiektów noclegowych innych niż hotele, gestorów kempingów, organizatorów turystyki i agentów turystycznych.

 • Gowin odniósł się również do przepisu o aktywności na świeżym powietrzu, o takim charakterze jak zwiedzanie. To nie podpada pod pojęcie zgromadzeń publicznych w rozumieniu rozporządzenia: Wycieczki można więc organizować, przy czym oczywiście najlepiej byłoby, by uczestnicy mieli maseczki, zachowywali odstępy między sobą i żeby ich nie było zbyt dużo, chociaż to nie znaczy, ze ma być ich nie więcej niż pięciu.
 • Gowin odpowiedział, że bon jest aktualny do końca marca przyszłego roku. Jak przyznał, ministerstwo rozwoju prowadzi też „wstępne analizy” w sprawie ewentualnego przedłużenia jego działania.

5 lutego 2021

Potwierdzamy nieoficjalne informacje: od 12 lutego hotele i inne obiekty noclegowe będą mogły ponownie przyjmować gości. Ich liczba nie może jednak przekroczyć 50% dostępnych miejsc.
Również maksymalnie do połowy będą mogły zapełnić się sale teatrów, kin, oper i filharmonii.
Działalność mogą wznowić też stoki narciarskie i baseny.
Nieczynne pozostają siłownie, kluby fitness. Nadal nie usiądziemy przy stoliku w kawiarni i restauracji. Obiekty gastronomiczne dania i napoje mogą serwować wyłącznie na wynos.
Pamiętajmy, że mowa tu o otwarciu warunkowym - na dwa tygodnie. Po 14 dniach od zniesienia obostrzeń rząd podejmie kolejne decyzje.

2 lutego 2021

Nieoficjalne informacje: być może od 15 lutego będą otwarte hotele. Ostateczna decyzja będzie zależała od sytuacji od sąsiadów Polski, m.in. w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Turyści z tych krajów mogliby korzystać z hoteli w Polsce, ale jeśli wzrośnie tam liczba zakażeń – obiekty noclegowe pozostaną zamknięte.

Ta kwestia była głównym tematem wczorajszego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera Jarosława Gowina z 9 szefami największych organizacji pracodawców skupionych wokół Rady Przedsiębiorczości.

1 lutego 2021

Od 1 lutego dla zwiedzających otwierają się muzea i galerie sztuki. To samo tyczy się galerii handlowych, które będą pracować w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Nie obowiązują już godziny dla seniorów.

27 stycznia 2021

Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę. Najważniejsze punkty dokumentu, na które zgodziła się dzisiaj większość posłów to postulaty:

 1. Objęcia pomocą rządową firm z sektora turystycznego, które swoją działalność rozpoczęły po 31 grudnia 2019 roku.
 2. Przesunięcia dla restauratorów i hotelarzy terminu na wdrożenie kas on-line, wymaganych przez Ministerstwo Finansów (dezyderat nie zawiera daty, do kiedy miałby być ten termin przesunięty).
 3. Wprowadzenia zmian w regulaminie tarczy finansowej PFR 2.0 dla MŚP, tak, żeby nie wykluczał on osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek niezatrudniających pracowników.
 4. Wprowadzenia świadczeń postojowych i zwolnień z płatności składek ZUS od grudnia 2020 roku aż do „odmrożeniem gospodarki”.
 5. Zwiększenia środków z budżetu państwa dla samorządów (wszystkich, nie tylko gmin górskich – jak podkreślał projektodawca Ireneusz Raś) „z uwagi na utracone wpływy z tytułu obostrzeń (które mogą być wynikiem umorzeń lub zmniejszenia podatków za wieczyste użytkowania)”.
 6. Otwarcia stacji narciarskich, baz noclegowych i gastronomii w jak najszybszym terminie i z zachowaniem reżimów sanitarnych COVID-19.

24 stycznia 2021

Decyzje o zamykaniu poszczególnych branż w związku z epidemią rząd podejmował na podstawie badań publikowanych w czasopismach naukowych i rekomendacji ekspertów. Wyjaśnienia, na jakiej podstawie typowane są do zamykania poszczególne biznesy, domagała się branża turystyczna, szczególnie hotelarze i właściciele stacji narciarskich. Polska Izba Hotelarzy wysłała nawet w tej sprawie list do premiera. Premier podczas jednej z niedawnych konferencji wskazał hotele i turystykę jako miejsca szczególnie niebezpieczne ze względu na możliwość zarażania się koronawirusem. Obszar handlowy czy częściowo obszar hotelarstwa (według nieoficjalnych informacji RMF FM mogłyby na początek przyjmować ograniczoną liczbę gości, zajętych mogłoby być na przykład tylko 25 lub 50 procent miejsc.

22 stycznia 2021

Turystyczna Organizacja Otwarta, firmy autokarowe i warszawscy taksówkarze protestują dzisiaj wspólnie na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Wśród tych postulatów (całość patrz niżej) są między innymi: „uwolnienie turystyki”, czyli pozwolenie firmom turystycznym działania z zachowaniem reżimu sanitarnego, wsparcie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek niezatrudniających pracowników, zwolnienie biznesów turystycznych ze składek ZUS do czasu zakończenia pandemii, pozwolenie na otwarcie hoteli i wyciągów narciarskich, zniesienie obowiązku pozostawiania połowy miejsc w autokarach pustych, zniesienie kwarantanny dla podróżnych wracających do kraju i wsparcie finansowe pracowników turystyki na przebranżowienie się.

21 stycznia 2021

Trwa walka w komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki o dezyderat do premiera w sprawie działań pomocowych dla branży turystycznej. Kolejne posiedzenie zakończyło się bez rozstrzygnięcia. Prace nad dezyderatem mają być kontynuowane w podkomisji ds. turystyki – zdecydowali dzisiaj niemal jednogłośnie (jeden poseł wstrzymał się od głosu) członkowie sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. Kolejny raz odwlekli tym samym decyzję w sprawie tego dokumentu, o kształt którego zaciekle walczą posłowie koalicji rządzącej z posłami opozycji.

Jakie postulaty zgłoszno?

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wnosi ponadto, aby Rząd rozpatrzył postulaty samorządów gospodarczych, organizacji samorządowych, podjął intensywne działania na rzecz branży turystycznej, w postaci:

1. Objęcie pomocą rządową firm z sektora turystycznego, które swoją działalność rozpoczęły po 31 grudnia 2019 r.
2. Przesunięcia dla restauratorów i hotelarzy terminu na wdrożenie kas on-line, wymaganych przez Ministerstwo Finansów.
3. Wprowadzenia zmian w przyjętym Regulaminie do Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla MŚP, które nie będą wykluczały osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek niezatrudniających pracowników.
4. Wprowadzenia świadczeń postojowych oraz zwolnień z płatności składek ZUS, przy kryterium spadku obrotów o co najmniej 75%, za każdy następny miesiąc postoju w trybie automatycznym i natychmiastowym w drodze rozporządzenia, od grudnia 2020 począwszy, skończywszy wraz z odwołaniem stanu epidemii.
5. Umorzenia składek ZUS dla płatników sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw za czerwiec i październik 2020 oraz wypłata świadczeń postojowych za okres od czerwca do października 2020r.
6. Umorzenie dla przedsiębiorców subwencji, łącznie z podatkiem, otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla MŚP oraz pokrycie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 – 70 procent kosztów stałych firm.
7. Zwiększenie środków na rekompensatę dla samorządów z uwagi na utracone wpływy z tytułu obostrzeń ( które mogą być wynikiem umorzeni lub zmniejszenia podatków za wieczyste użytkowania)
8. W jakim najszybszym możliwym terminie i z zachowaniem reżimów sanitarnych COVID-19, otwarcie stacji narciarskich, baz noclegowych i gastronomii
9. Zwiększenie środków europejskich na odbudowę turystyki po pandemii COVID-19 w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10. Powołanie zespołu ekspertów w ramach obradującej, przynajmniej raz w tygodniu, Rady konsultacyjnej przy Departamencie Turystyki lub bezpośrednio przy MRPiT – powoływanych przez środowiska, organizacje, izby i inicjatywy branżowe oraz z delegacji poselskich i senatorskich.

 

19 stycznia 2021

Sześć grup zawodowych związanych z turystyką dopisał dzisiaj rząd do grupy beneficjantów rozszerzonej tarczy 6.0. Rozporządzenie ma być niedługo opublikowane, wejdzie w życie od lutego.

Projekt rozporządzenia zawiera zwolnienie ze składek ZUS za grudzień i styczeń 2020 r. przy spadku przychodu co najmniej o 40 procent, postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń i pięć tysięcy złotych mikropożyczki. Cztery rodzaje pomocy z tarczy trafią teraz dodatkowo do:

 •     organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 •     agentów turystycznych (79.11.A),
 •     hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (55.10.Z),
 •     obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
 •     pól kempingowych (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pól namiotowych (55.30.Z),
 •     działalności usługowej wspomagającej transport lotniczy (52.23.Z).

Tarczą listopadową objęci byli też i prawdopodobnie będą w niej nadal również:

 •     działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
 •     usługi rezerwacji hoteli, środków transportu (79.90.C),
 •     pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),
 •     organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 •     pozostała działalność sportowa (w naszym przypadku chodzi o przewodników górskich (93.19.Z).

18 stycznia 2021

Gastronomia, hotelarstwo i turystyka to jedno ze źródeł zakażeń koronawirusem. Dlatego będą otwierane w późniejszym terminie, może już w lutym. Takie wieści przekazał premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej wykorzystaniu unijnych funduszy - ponad 770 miliardów złotych - na odbudowę po epidemii.

Trudno jest dzisiaj jednoznacznie wskazać, kiedy można będzie otwierać biznesy, bo wszystko zależy od sytuacji pandemicznej. Jednocześnie zapowiedział, że wszelkie działania branży turystycznej  zmierzające do uruchomienia działalności spotkają się z interwencją Sanepidu.

16 stycznia 2021

Ruszyły wnioski o subwencje z PFR 2.0.  O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy – mikro, mali i średni – 45 grup zawodowych. Są wśród nich także grupy związane z turystyką – praktycznie wszystkie PKD, a więc organizatorzy turystyki, agenci turystyczni, hotele i inne obiekty noclegowe, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, transport autokarowy, restauracje.

Pieniądze z PFR przedsiębiorcy mogą wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, czyli m.in. na czynsze, wynagrodzenie, opłacenie podatków i składek oraz kosztów amortyzacji. Nie mogą natomiast przedpłacać kredytów, leasingu i podobnych instrumentów finansowych.

15 stycznia 2021

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w wypowiedzi dla radia TOK FM uchylił rąbka tajemnicy: w przyszłym tygodniu rząd ogłosi dodatkową listę kodów działalności gospodarczej, które będą objęte tarczą finansową. Również zostaną dołączone do wcześniejszej tarczy branżowej.

Premier podał również wstępny plan uwalniania działalności gospodarczej: od 1 lutego powinny ruszyć galerie handlowe. Niestety nie ma dobrej wiadomości dla branży turstycznej i gastronomicznej:  Tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość na co najmniej kolejne tygodnie – ocenił. Dodał, że rząd będzie podejmował decyzje o luzowaniu kolejnych ograniczeń „w interwałach co dwa tygodnie”.

14 stycznia 2021

Organizatorzy wyjazdów biznesowych z nadzieją czekali na uruchomienie programu PFR 2.0, który miał pomóc przetrwać unieruchomionym branżom, licząc na pokrycie 70 procent kosztów stałych w okresie ponownego zamknięcia.

Tymczasem maksymalna kwota finansowania w wysokości 144 tysięcy złotych na pracownika pokrywa głównie wynagrodzenia, składki ZUS czy podatki, nie zapewnia natomiast pokrycia innych kosztów stałych organizatora turystyki biznesowej i motywacyjnej, które związane są z głównie z usługami zewnętrznymi.

Z powodu ograniczenia sumy pomocy do 144 tysięcy złotych na pracownika z tarczy PFR 1.0 i PFR 2.0 większość agencji incentive travel zrzeszonych w SOIT nie zakwalifikuje się do pomocy PFR 2.0 – zwraca uwagę SOIT i apeluje o zmianę jej kryteriów.

14 stycznia 2021

W związku z niezadowoleniem przedsiębiorców rząd planuje przyspieszyć łagodzenie restrykcji, ale też dotkliwie karać za ich nieprzestrzeganie. Coraz więcej przedsiębiorców, głównie z branży turystycznej i gastronomicznej, zapowiada nieposłuszeństwo i otwieranie biznesów, mimo zakazu. Na Podhalu organizują protest pod hasłem „Góralskie veto”, w Krakowie zwołują się na facebooku pod hasztagiem #OtwieraMY, a w Toruniu jako „GastroToruń Umiera”.

Na początek otwartoby sklepy w galeriach handlowych – zapowiadał to dwa dni temu wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin, a powtórzyła dzisiaj wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, która stwierdziła, że resort będzie rekomendował, by w pierwszej kolejności otwarto galerie handlowe, a dopiero w drugiej „wszystkie miejsca, które pozwolą nam do wiosny nie kumulować społeczeństwa w zamkniętych pomieszczeniach” – a później, ewentualnie, hotele. Wciąż zamknięte miałyby zostać siłownie i restauracje.

12 stycznia 2021

Rząd przyjął uchwałę, na podstawie której będzie mógł wesprzeć ponad 200 gmin położonych w górach. Będą one mogły skorzystać z dwóch rodzajów wsparcia:

 • wynikającego z ich wydatków na inwestycje w latach 2016-2020 (budowa, przebudowa lub modernizacja szlaków turystycznych, placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych, parkingów, atrakcji turystycznych czy infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków).
 • 80-procentowej rekompensaty za zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Na ten cel rząd przeznacza 700 milionów złotych. Dodatkowo 200 milionów pójdzie na refundowanie gminom utraconych w pierwszym kwartale 2021 r. dochodów z podatku od nieruchomości. Wcześniej gminy powinny umorzyć te opłaty przedsiębiorcom prowadzącym działalność w turystyce, na przykład usługi hotelarskie, kolejki linowe i wyciągi. W tym wypadku dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80 procent utraconych dochodów.

Program pomocy wynosi miliard złotych i ruszy w pierwszym kwartale 2021 roku.

Jak podaje w komunikacie CIR, wsparciem objęte zostaną gminy, które spełniają co najmniej jeden warunek:

 • leżą w obrębie mezoregionów: Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.,
 • przecinają się z granicą wymienionych makroregionów, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • przynajmniej część znajduje się w odległości do 10 km od granicy wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;

Wśród gmin w województwie świętokrzyskim, które kwalifikują się do katalogu gmin górskich, znalazły się:  Bodzentyn, Bieliny, Nowa Słupia, Baćkowice, Waśniów. Jedynie w gminie Bodzentyn znajduje się stok narciarski. Gminy, dzięki którym realnie rozwija się turystyka zimowa, zostały pominięte tj. Bałtów, Górno, gmina Kielce z dwoma stokami, Daleszyce, Miedziana Góra oraz Klimontów.

12 stycznia 2021

Polska Rada Turystyki, skupiająca ponad dwadzieścia organizacji z branży turystycznej wystosowała do premiera Mateusza Morawieckiego apel o pomoc dla małych firm turystycznych – prowadzonych na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek, w których pracują właściciele, ale nikogo nie zatrudniają. Właśnie ten rodzaj działalności nie jest objęty pomocą tak zwanej tarczy PFR 2.0

Fragment pisma:

Czekamy na pomoc od listopada. Nie otrzymaliśmy jej, w PFR 2.0 również firmy nie zatrudniające pracowników zostały pominięte. To ostatni dzwonek, ostatni moment żeby zatrzymać wielką falę upadłości małych firm turystycznych. Te podmioty muszą otrzymać kolejne miesiące postojowego, pożyczkę 5000 zł i umorzenie ZUS. Tak jak miało to miejsce poprzednio. Bez tej pomocy właściciele będą musieli podjąć dramatyczną decyzję o zamknięciu firm i ustawić się w kolejce po świadczenia dla bezrobotnych.

11 stycznia 2021

Pomoc dla gmin górskich powinna być uchwalona przez rząd na początku lutego. Wtedy samorządy będą miały kilka tygodni, żeby o nią wystąpić. Chodzi o zapowiadaną od kilku tygodni, a szykowaną przez rząd, pomoc w wysokości miliarda złotych, którą objętych ma być około 200 gmin górskich. 

 • Część pieniędzy (200 mln złotych) będzie przeznaczona na refundowanie umorzeń, jakie gminy będą mogły zastosować wobec swoich przedsiębiorców. Refundacja ma wynieść 80 procent umorzonych opłat.
 • Druga forma pomocy to dotacje na inwestycje związane z turystyką. Na ten cel rząd przeznacza ponad 700 mln złotych. Dotacja pokryje 40 procent inwestycji, a jej maksymalna wartość to 8 mln zł dla jednej gminy.

8 stycznia 2021

Przedsiębiorcy, którzy nie zostaną objęci wsparciem z tarczy finansowej PFR 2.0 będą mogli skorzystać z Pomocy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - zapis dotyczy jednak tylko branży turystycznej z gmin górskich południowej Polski. W ramach tego programu rząd będzie między innymi refinansował samorządom opłaty, z których zwolnią przedsiębiorców i podatek od nieruchomości (do 80 procent). To mogą być przedsiębiorstwa z innych obszarów gospodarki, ale ściśle powiązane z lokalnym rynkiem pracy i lokalną przedsiębiorczością.

5 stycznia 2021

Od najbliższych dni zależy czy po 17 stycznia restrykcje zostaną poluzowane. Wszystko zależy od danych o nowych zakażeniach po świętach i sylwestrze.

Dziś rząd zniósł zakaz przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8-16 bez opieki ze strony dorosłych. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowane zostało jeszcze w poniedziałek wieczorem. To odpowiedź na apel organizacji społecznych i rodziców.

2 stycznia 2021

Światełko w tunelu: po feriach hotele i stoki narciarskie mają dostać zgodę na wznowienie działalności. Zakmnięte pozostaną natomiast restauracje i siłownie.
18 stycznia, czyli po feriach zimowych nastąpi częściowe otwarcie szkół. Do nauki stacjonarnej miałyby wrócić dzieci z klas I-III, co rząd uzasadnia troską o ich zdrowie psychiczne.

Ministerstwo Zdrowia widzi również zielone światło w związku z pełnym otwarciem galerii handlowych.

DANE: RP Turystyka