Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

z

Rządowa tarcza pomocowa

2020.12.23
Rozmiar tekstu:A-A+

Sejm uchwala kolejne narzędzia pomocy dla branży turystycznej w ramach tzw. ustawy covidowej. Wspomoże ona tych przedsiębiorców, którzy najmocniej ucierpieli w związku z pandemią COVID-19. Prezentujemy wam aktualizację prac dot. tarczy 6.0 i innych narzedzi pomocy.

Aktualizacja 23.12.2020

Zielone światło dla tarczy PFR 2.0. Miliard złotych dla gmin górskich. Rząd przeznaczy miliard złotych na wsparcie gmin i powiatów z południa Polski, które ucierpią w związku z obostrzeniami społecznymi i gospodarczymi. 35 miliardów złotych pójdzie na tarczę PFR 2.0 dla całej gospodarki – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki zapowiedział, że rząd przygotuje „tarczę regionalną” dla regionów i samorządów, które już są i jeszcze będą najbardziej poszkodowane w wyniku restrykcji wynikających z pandemii.

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z - Działalność muzeów
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Aktualizacja 16.12.2020

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą wesprzeć przedsiębiorców z branż, które musiały ograniczyć działalność lub zupełnie się zamknąć w związku z wprowadzeniem przez rząd częściowego lockdownu.

Pomocą za listopad objęte będą tylko niektóre grupy przedsiębiorców turystycznych:

 • pilocii  przewodnicy (PKD 79.90.A)
 • przewoźnicy autokarowi (PKD 49.39.Z) i agenci IATA (PKD 79.90.C).

Aktualizacja 9.12.2020

Sejm przyjął ostatecznie ustawę zwaną tarcza 6.0. Zatrzymał tylko te z 451 poprawek Senatu, które rekomendowała mu komisja polityki społecznej i rodziny, a więc zgodne z wolą rządu.

Kiedy ustawa wejdzie w życie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o:

 • zwolnienie z ZUS
 • dodatkowe postojowe
 • dopłatę do wynagrodzeń
 • 5 tysięcy złotych tak zwanej mikrodotacji za listopad.

Warunkiem jest spadek przychodów o co najmniej 40 procent, licząc rok do roku.

Inne zawody:

 • organizatorzy turystyki (PKD 79.12.Z)
 • hotelarze (PKD 55.10.Z)
 • właściciele obiektów noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
 • przedsiębiorcy zajmujący się systemami słuchawkowymi dla przewodników i ich klientów (PKD 77.39.Z)
 • agenci turystyczni (PKD 79.11.A)

nie zostali objęci pomocą listopadową.

W tarczy 6.0 znalazły się jednak:

 • zapisy wyrównujące pomoc z poprzedniej ustawy, tarczy 5.0, dla organizatorów turystyki. Będą oni zwolnieni z ZUS i będą mieli prawo do dodatkowego postojowego za lipiec, sierpień i wrzesień.
 • Również hotelarze (PKD 55.10.Z) uzyskali prawo do postojowego za trzy letnie miesiące, w wypadku spadku obrotów o 75%

Aktualizacja 3.12.2020

Jest pomoc dla pilotów, przewodników i prowadzących transport autokarowy w ramach Tarczy 6.0. Rząd zgodził się jedynie na listopadową pomoc dla pilotów i przewodników turystycznych, a także dla przewoźników autokarowych!

Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (PKD 79.90.A) oraz prowadzący transport autokarowy (PKD 49.39.Z) będą mogli ubiegać się o:

 • zwolnienie z ZUS
 • dodatkowe postojowe
 • dopłatę do wynagrodzeń
 • 5 tysięcy złotych tak zwanej mikrodotacji za listopad.

Pod warunkiem, że ich przychody spadły licząc rok do roku o co najmniej 40 procent.

Pozostałe poprawki senackie, na które nie było zgody rządu, posłowie zaopiniowali negatywnie.

Wsparcia nie otrzymają:

 • hotele (PKD 55.10.Z)
 • obiekty noclegowei krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
 • firmy zajmujące się systemami słuchawkowymi dla przewodników i ich klientów (PKD 77.39.Z)
 • agenci turystyczni (PKD 79.11.A)
 • organizatorzyturystyki (PKD 79.12.Z).

Z poprzedniego etapu prac nad ustawą bez zmian pozostały natomiast zaakceptowane przez wszystkich zapisy uzupełniające tarczę 5.0, sankcjonujące pomoc (zwolnienie z ZUS, dodatkowe postojowe) za trzy miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień) dla organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z). Również wcześniej włączono do tarczy 6.0 agentów IATA (PKD 79.90.C), ale już tylko z pomocą listopadową.

Aktualizacja 30.11.2020

Rząd rozważa jeszcze, na które poprawki Senatu do ustawy pomocowej zwanej tarczą 6.0 się zgodzić. Ważą się losy firm mających status jednoosobowych działalności gospodarczych. Taka forma dominuje w niektórych grupach zawodów związanych z turystyką, szczególnie w grupie pilotów i przewodników.  

Według ustawy, wyżej wspomnianej grupie będzie przysługiwać:

 • 5 tysięcy złotych dotacji
 • postojowe i zwolnienie z ZUS.

Obok branży fitness, gastronomicznej i kultury, obiekty hotelowe powinny spodziewać się szczególnej pomocy państwa.

Za wcześnie, żeby teraz przesądzać, bo nie wiadomo jeszcze, jakie będą skutki pandemii, ale na pewno wypracujemy jeszcze jakieś rozwiązania, które pozwolą uratować polskie hotele, polskie restauracje czy polskie kluby fitness – zapowiedział Jarosław Gowin.

Aktualizacja 26.11.2020

TARCZA PFR 2.0

Nawet 35-40 miliardów złotych zamierza rząd przeznaczyć na dalszą pomoc dla branż najbardziej dotkniętych kryzysem wywołanym koronawirusem: 3 mld złotych dla mikrofirm, 5 mld złotych dla małych firm i 25-27 mld złotych dla średnich i większych firm.

Formy pomocy będą różne, najczęściej te, które są już znane z poprzednich programów, jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, dopłaty do wynagrodzeń, postojowe i zwolnienie z ZUS.

Które PKD z turystyki i sektorów pokrewnych wchodzą w zakres planowanej pomocy?

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 1. O subwencje mogą się ubiegać mikrofirmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników.
 2. Firmy, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o minimum 30 procent w związku.; środki bezzwrotne będą zastosowane pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
 3. Termin składania wniosków to styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie Komisji Europejskiej na taką pomoc.
 4. O pomoc będą mogły ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, których obrót za 2019 r. jest mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, i które odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w związku z COVID-19.
 5. Firmy te mogą liczyć na dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 6. Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln złotych; wysokość subwencji zależna jest od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.
 7. Środki bezzwrotne będą zastosowane dla tych firm pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70 proc. straty brutto. Możliwe jest też umorzenie 100 proc. subwencji (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0). Termin składania wniosków to styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).
 8. Dla dużych firm przeznaczono około 25 mld złotych i uelastyczniono zasady programu. W tym wypadku o wsparcie mogą się ubiegać firmy zatrudniające od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro. Możliwa jest aktualizacja warunków i wydłużenie programu z którego już korzystają i wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r. Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

Aktualizacja 24.11.2020

Dziś rozszerzono katalog grup zawodowych, które obejmie pomoc przewidzianą w ustawie zwanej tarczą antycovidową 6.0. Wśród dodanych znalazło się wiele sektorów turystyki.

Chodzi między innymi o postojowe i zwolnienie z ZUS za listopad dla:

 • organizatorów turystyki (79.12.Z)
 • agentów turystycznych (79.11.A)
 • transportu turystycznego (49.39.Z)
 • hoteli (55.10.Z)
 • innych obiektów noclegowych (55.20.Z)
 • pilotów i przewodników (79.90.A).

Aktualizacja 19.11.2020

19 listopada Sejm uchwalił kolejną wersję ustawy - tak zwanej tarczy antykryzysowej.  W ustawie pojawiły się zapisy, dzięki którym organizatorzy turystyki będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień. Jeśli opłacili już świadczenia względem ZUS, będą mogli zaliczyć nadpłacone środki na poczet innych miesięcy.

Kolejnym ułatwieniem dla organizatorów turystyki jest tzw. postojowe. Przedsiębiorcy muszą wykazać, że ich przychody liczone rok do roku spadły o 75%. Co więcej, przedsiębiorcy będą mogli sami wybrać, na które miesiące chcą postojowe. Nie będą musiały to być trzy miesiące z rzędu.

O postojowe organizatorzy turystyki będą mogli ubiegać się do trzech miesięcy po zakończeniu stanu epidemii.
Na nowej wersji tarczy zyskają też hotelarze. Sejm wpisał ich na listę uprawnionych do postojowego z warunkiem 75% straty przychodu.

Ja zapowiada Jarosław Gowin,  wicepremier i minister rozwoju, rząd pracuje nad rozwiązaniami dla kolejnych branż. Dziennik Rzeczpospolita podaje informację, że na liście znajduje się między innymi turystyka i transport.

Gdy nowa ustawa wejdzie w życie, rządzący będą mogli rozszerzać katalog firm uprawnionych do świadczeń pomocowych w sposób uproszczony. Wystarczy wtedy rozporządzenie z pominięciem procesu legislacyjnego: Sejm, Senat, podpis prezydenta. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na szybszą pomoc rządową.

Źródło: Rzeczpospolita.pl