Stokrotka

  • Sielpia, ul. Staszica 8
  • +48 41 372 02 87
Zakład gastronomiczny Kasia

  • Sielpia, ul. Dorzeczna 1
  • +48 41 372 01 45
Żuczek

  • Sielpia, ul. Staszica 7
  • +48 41 372 02 78